Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Ja
 
    
 
Mer bakgrunnsinformasjon   
Les CIAs rapport om Slovakia.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 1. mai, 8. mai, 5. juli, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november og 24-26. desember.

Bevegelige helligdager
Langfredag og 2. påskedag.