Tsjekkia


Markedsforhold

Landrisiko
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Betydelig bedring siste fem år.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Negativ.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Tysk-romersk rettssystem med innflytelse fra østerriksk og ungarsk rett. Det juridiske systemet har etterhvert blitt mer og mer tilpasset mot kravene som stilles fra EU, samtidig som Marxist-Leninistisk rettspraksis og teori har blitt mindre vanlig. 

Foreldelsesfrist
Fire år for kommersielle fordringer.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Tsjekkia om iverksetting av privatrettslige dommer. 
Tsjekkia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Myntenhet
1 Koruna= 100 haleru.

Valutakode 
CZK

Vanlig faktureringsvaluta
EUR eller USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Alle bedrifter har muligheten til å drive med import- og /eller eksportvirksomhet. Noen særskilt tillatelse behøves ikke. Den tsjekkiske valutaen er konvertibel.

Kredittinformasjon 
Betalingsanmerkinger er tilgjengelige. Årsregnskap bare tilgjengelig for et fåtall bedrifter.

Åpen regning 
Stadig vanligere. Kassarabatter anvendes. Størrelsen avhenger av bransje. Normal kredittid 14-90 dager. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering. 

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 27 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 5 dager
Tap i prosent av total omsetning: 1,8 %

Dokumentinkasso 
Vanlig. Vær forsiktig, foreta kredittvurdering.

Remburs 
Forekommer. Anbefales for store kontrakter med nye handelspartnere, eller om det råder tvil om kundens kredittverdighet.

Garantier 
O/D- og P/B-garanti forekommer. Bank til bank garantier er vanligst.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Atradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.

Morarente 
Forekommer. Den settes normalt til sentralbankens styringsrente pluss et påslag på 8,05 %.

Påminnelses- og inkassorutiner
 
Personlige kontakter med kjøperen er å anbefale. Ellers to til tre skriftlige betalingspåminnelser. Purregebyr er vanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura till inkasso er 30 dager. 

Annen sikkerhet

Ingen opplysninger

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
EU direktiv 2011/7/EU
EUs direktiv om bekjempelse av sene betalinger.
Landrapport om korrupsjonsnivå 
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network.
Justis- og Beredskapsdepartementet
Endringar i forseinkingsrentelova.


Tollforhold

Generelt omtollbehandling.

Fortolling og lagring
Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Importavgifter
Foruten eventuell toll pålegges visse andre skatter og avgifter ved innførsel, blant annet merverdiavgift (DPH- Dan Z Pridane Hodnoti). 

Normalsats merverdiavgift: 21% (2016).

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter.
Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet.

Frisoner  
Siden liberaliseringen av utenrikshandelen er det etablert mange frihandelsoner: Cheb, Ostrana, Pardubice, Praha, Zlin, Trinec, Bor U Tachoua, Uherske, Hradispe og Hradec Kralove.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, posttrafikk og transittering.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Tsjekkia. Unntaksmetoden kan benyttes for å lempe dobbelbeskatning.

Relevante nettsider:
Merverdiavgift  - tsjekkisk myndighet
TARIC - EUs felles tolltariff
Tulltaxan - Sveriges tolltariff
Skatteavtale  Mellom Tsjekkia og Norge


Transport og logistikk

Generelt om transportforhold.

Velutbygget, men noe nedslitt vei-og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Tsjekkia, blant annet via den direkte containerlinjen Rotterdam - Praha, med en transittid på rundt 26 timer.

Tollflyplasser
Praha, Brunn, Ostrau

Importhavner
Ingen store. Dog en viss godstransport på Elben.

Pakkepost
Høyeste tillatte vekt er 31,5 kilo inkludert luftpost 1. Ett internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon. Handelsfakturaen bør legges inne i pakken som merkes "Invoice Enclosed."

Relevante nettsteder:

Inttra.com - Bestillings- og logistikktjenester.

Aircargo World - Informasjon om flytrafikk.

FIATA - Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.


Adresser

Tsjekkias representasjon i Norge:
Den Tsjekkiske Republikks Ambassade
Fritzners gate 14
0244 Oslo

Telefon: 22 12 10 30 / 31
Telefax: 22 55 33 95
E-post: oslo@embassy.mzv.cz
Hjemmeside

Den norske ambassade i Praha:
Royal Norwegian Embassy
Hellichova 1,
CZ-11800 Praha 1
Malá Strana
Czech Republic

Telefon: +420 2 573 23 737
Telefax: +420 2 573 26 827
E-post : emb.prague@mfa.no 
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Ja  
   
    
 


Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Tsjekkia.

Nasjonale helligdager
1. januar, 1. mai, 8. mai, 5.-6. juli, 28. september, 28. oktober, 17. november og 25. desember

Bevegelige helligdager

2. påskedag.

Relevante nettsteder:

International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO