Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For enkelte produkter gjelder visse produktkrav. For enkelte matvarer gjelder visse kvalitetsstandarder. Importører av blant annet levende dyr, planter, korn og plantefrø må søke Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) om tillatelse. Tyrkia har forbund mot import av kjøtt og fjærkre (med mindre tyrkiske myndigheter har inspisert fasilitetene i eksportlandet).

For kjemikalier kreves importtillatelse fra Directorate General of Curative Care Service i the Ministry of Health and Agriculture.

For import av elektriske maskiner (for eksempel motorkjøretøy, elektriske husholdsartikler, datamaskiner, TV, video) kreves importtillatelse fra the Ministry of Industry and Commerce.

For import av farmasøytiske produkter kreves godkjennelse fra the Ministry of Health and Agriculture. Medisiner må registreres.

Legemiddelprodukter må merkes med strekkode.  

Spesielle krav gjelder ved import av skadedyrsmidler.

Communiqué of Standardization for Foreign Trade (No. 2004/4) spesifiserer hvilke produkter som må inspiseres av tyrkiske myndigehter før de importeres.

Tyrkia knytter seg gradvis til ordningen med CE-merking. Det tyrkiske regelverket (basert på Communiqué on the Imports of CE Marked Products No. 2004/9) krever at alle produkter innenfor de angitte produktkategorier skal CE-merkes og at tyrkiske myndigheter skal ha dokumentasjon før produktene kan importeres. I bestemmelsene om dokumentasjon og inspeksjon er det imidlertid gjort unntak for produkter som allerede er godkjente for omsetning innenfor EU.


Standarder
Tyrkia er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO, og anerkjenner internasjonale standarder. Likevel bør man være klar over at enkelte standarder og normer avviker fra EØS-standarder. Dermed er det viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Eksportøren bør informere importøren om hvilken standard som gjelder for produktet. 


Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer, maskiner, farmasøytiske og medisinske produkter, røntgenfilm, såpe, samt enkelte forbruksvarer.

Immaterielle rettigheter
Tyrkia er med i det europeiske patentarbeidet.  - Se EPO (European Patent Organization) for mer informasjon. 

Tyrkia er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.