Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid containerskip Oslo-tyrkisk havn er 15-20 dager, avhengig av korrespondanse med feederbåter og tyrkisk lossehavn.

Krav om forhåndsvarsling (24 timer) ved frakt av farlig gods gjennom Bosporus-stredet (Istanbul) til Svartehavet.

Godstransport  på jernbane  til Tyrkia (ca. syv dager) kan være et konkurransedyktig alternativ.

Innenlands i Tyrkia dominerer veitransport. Omfattende innenlands vei- og jernbanenett.


Tyrkia er et viktig transittland for forsendelser til Midtøsten og Sentral-Asia.

Tollflyplasser
Adana, Ankara, Antalya, Istanbul, Dalaman, Mugla og Izmir.  

Importhavner
Istanbul er hovedhavnen.

Langs Svartehavet: Baritn, Giresun, Hopa, Rize, Samsun, Sinop, Ordu, Trabzon og Zonguldak.

Langs Middelhavet: Antalya, Bandirma, Iskenderun, Izmir og Mersin.