Markedsforhold

Landrisiko 
Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 81 (2016). Tendens: Stabil.