Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Ungarn, blant annet på grunn av direkte containertog fra Antwerpen og Rotterdam til Budapest.
Velutbygget, men noe nedslitt veinett.

Donau er en viktig transportåre.
Ungarn er viktig transittland for forsendelser til Ukraina og landene på Balkan. 

Tollflyplasser
Budapest-Ferihegy 1.

Importhavner
Ungarn har ingen sjøhavner, men Donau-havnene Budapest og Dunaujvaros har en viss betydning.