Ansatte

Nina Broch Mathisen

Direktør

Telefon: +4755559344

Mobil: +4791715453

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Nina er direktør for Innovasjon Norge Vestlandet. Hun har ansvaret for nærværet og verksemda vår i fylket. Nina er ekspert på merkevarebygging, leiing og strategi.

Kristine Kopperud Timberlid

Avdelingsleder

Telefon: ...

Mobil: ...

Avdeling: Vestlandet

Kristine er avdelingsleder i Sogndal

Ole-Andreas Smette

Avdelingsleder

Telefon: +4755559391

Mobil: +4793027842

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Ole-Andreas har hovudansvar for grunderarbeid, landbruk og reiseliv. Han har òg ansvar for budsjett og intern administrasjon.

Sidsel Lauvås

Avdelingsleder

Telefon: +4755559351

Mobil: +4791305165

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Sidsel er kredittansvarleg og er finansieringsrådgjevar i alle bransjar. Ho er ansvarleg for marin sektor.

Sveinung Dukstad

Avdelingsleder

Telefon: +4755559370

Mobil: +4791177216

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Sveinung Dukstad er avdelingsleiar for vekstbedrifter. Sveinung har allsidig praksis; frå bank, industri og kommunalleiing.

Ann Elisabeth Tveit

Konsulent

Telefon: +4741085058

Mobil: +4741085058

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Ann Elisabeth har ansvar for kontorets administrative oppgåver, innkjøp, redaktør for Facebook og heimeside. Ho svarar og på spørsmål som gjeld kundeforholdet ditt.

Anne Øvrebø

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559362

Mobil: +4797584252

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Anne er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter. Ho arbeidar med eit breitt spekter av bransjar; IKT, helse, kulturnæring og media for å nemne nokre.

Anne-Berit Lundetræ

Rådgiver

Telefon: +4755559371

Mobil: +4792245701

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Anne-Berit er finansieringsrådgjevar og jobbar hovudsakleg med nyoppstarta bedrifter, men også vekstbedrifter innanfor bl.a. tekstil og plast.

Arnfinn Lundberg Bakke

Rådgiver

Telefon: +4741163678

Mobil: +4741163678

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Atle Ulrik Torvanger

...

Telefon: +4741558899

Mobil: +4741558899

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Atle er for tida sjukmeld, ta kontakt med Kjell Haganes eller Rolf Øygard

Christopher Rosenkilde

Seniorrådgiver

Telefon: +4790243198

Mobil: +4790243198

Avdeling: Vestlandet

Christopher er finansieringsrådgjevar og hjelper gründerar og nystarta innovative verksemder. Han har eit stort kontaktnett innan fleire næringar, der reiseliv er eit av spesialområda hans.

Claus Gladyszak

Seniorrådgiver

Telefon: +4757825763

Mobil: +4791164885

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Claus jobbar internasjonalt og har ansvar for utvikling og beste bruk av verktøy knytt til forretningsmodellering i kundeprosjekt.

Eirik Brekke

Seniorrådgiver

Telefon: +4791798452

Mobil: +4791798452

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Else Langhelle

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559350

Mobil: +4795858646

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Else har ansvar for finansiering av fiskeflåten frå Hordaland til svenskegrensa. Ho har lang erfaring og eit stort kontaktnett innan dette området.

Gøril Selvik

Seniorrådgiver

Telefon: +4791637118

Mobil: +4791637118

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Gøril er internasjonaliseringsrådgiver for Hordaland. Hun har fra tidligere erfaring fra lederposisjoner i flere store selskaper. Hennes kjernekompetanse er markedsføring, merkevarebygging og salg. Gøril har jobbet mye på tvers av de nordiske landene.

Inger Merete Øygard

Seniorrådgiver

Telefon: +4797190950

Mobil: +4797190950

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Inger Merete har ansvar for reiseliv og utbetaling

Ingvild Håvardstun Kjørrefjord

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559348

Mobil: +4745432824

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Ingvild arbeidar med mobilisering og rådgjeving av verksemder inn mot EUs finansieringsprogram.

Jan Gurvin

Spesialrådgiver

Telefon: +4790074447

Mobil: +4790074447

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Jan har ansvar for industri, havbruk og bygg og anlegg

Jorunn Moe

Rådgiver

Telefon: +4755559353

Mobil: +4792233171

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Jorunn har ansvar for kontroll av dokumentasjon for utbetaling av lån og tilskot. Ho er også kontaktperson for inkassosaker.

Jørgen Ulrik Berg

Seniorrådgiver

Telefon: +4741907421

Mobil: +4741907421

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Jørgen jobber med gründere og smarte samfunn

Karsten Valland

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559343

Mobil: +4791638299

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Karsten er finansieringsrådgjevar og jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Han har brei erfaring frå rådgjeving og planlegging for landbruket.

Kjell Haganes

Seniorrådgiver

Telefon: +4791869012

Mobil: +4791869012

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Kjell er ansvarleg for finansiering av fiskeflåten i Sogn og Fjordane

Mathilde Kallestad

Rådgiver

Telefon: +4741510098

Mobil: +4741510098

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Mathilde er finansieringsrådgjevar og arbeidar med vekstbedrifter, særleg innan olje- og gassnæringa.

Max Bengtsson

Konsulent

Telefon: +4798643008

Mobil: +4798643008

Avdeling: Vestlandet

May Britt Otterlei

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559387

Mobil: +4790611632

Avdeling: Bergen Seksjon 2

May Britt er finansieringsrådgjevar og arbeidar hovudsakleg med verksemder innanfor tilleggsnæringar i landbruket. Inn på tunet og matforedling er to av hennar ansvarsområder.

Nesrin Demir Jørgensen

Konsulent

Telefon: +4755559356

Mobil: +4793048468

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Nesrin er administrativ leder for kontoret. Hot tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering og kundesenter.

Per Arve Frøyen

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559369

Mobil: +4795816489

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Per Arve er kunderådgjevar gründer. Han jobbar med entreprenørskap, samt kompetanse- og nettverkstilboda våre.

Reidun Aasen Nesheim

Seniorrådgiver

Telefon: +4791883220

Mobil: +4791883220

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Reidun har ansvar for vekst og internasjonalisering og forretningsmessig tenesteyting

Rolf Øygard

Spesialrådgiver

Telefon: +4791607711

Mobil: +4791607711

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Rolf har ansvar for vedlikehald og oppfølging låneporteføljen

Rune Fromreide

Ass. direktør

Telefon: +4791864220

Mobil: +4791864220

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Rune er kredittansvarleg og har ansvar for regional omstilling på Vestlandet

Rune Henjesand

Seniorrådgiver

Telefon: +4795781492

Mobil: +4795781492

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Rune har ansvar for energi og miljø, industri og tenesteytande næringar

Sigbjørn John Huun

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559345

Mobil: +4791608851

Avdeling: Bergen Seksjon 1

Sigbjørn er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter og jobbar særleg med bedrifter i maritim sektor. Han har og ansvaret for mekanisk, metallurgisk, møbel og trearbeidande industri.

Sigrid Alice Hovland

Rådgiver

Telefon: +4797089411

Mobil: +4797089411

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Sjur Sekse

Seniorrådgiver

Telefon: +4790074446

Mobil: +4790074446

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Sjur har ansvar for reiseliv, kultur, lokal mat og tenesteytande næringar

Tore Alfheim

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559354

Mobil: +4790365003

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Tore jobbar med verdiskapinga, frå yngel til ferdig produkt, i den marine sektoren. Han har lang fartstid frå sjømatnæringa, og kan mykje om merkevarebygging.

Vemund Aartun

Seniorrådgiver

Telefon: +4799293696

Mobil: +4799293696

Avdeling: Sogndal Seksjon1

Vemund har ansvar for landbruk, hagebruk og Inn på tunet

Vivian Lunde

Seniorrådgiver

Telefon: +4795261207

Mobil: +4795261207

Avdeling: Vestlandet

Åge Bremer

Seniorrådgiver

Telefon: +4755559386

Mobil: +4797593036

Avdeling: Bergen Seksjon 2

Åge er finansieringsrådgjevar med spesielt fokus på reiseliv, trenæring og tilleggsnæringar i landbruket. Han arbeidar også tett med gründerar.

Felipe Aguilera-Børresen

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002937

Mobil: +4793447956

Avdeling: Gründer

Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)