Innovasjonstalen 2018 – Hordaland

/globalassets/innovasjonstalen-2018/pioner-ny.jpg?width=1168
Foto: Fra filmen PIONÉR av Erik Skjoldbærg (c) Finland Film

Informasjon

Bergen Media City atriet Kontakt: Nesrin Demir Jørgensen Gratis, men husk å meld deg på! 05.06.2018 12.15.00 05.06.2018 15.30.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2018 – Hordaland Innovasjonstalen 2018 for Sogn og Fjordane Media City atriet Nesrin Demir Jørgensen nejor@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Velkommen til Innovasjonstalen 2018 i Bergen

5. juni holdes årets Innovasjonstale i Bergen. Årets tema er "Merkevaren Norge," og hvordan vi kan øke norsk eksport og utenlandske investeringer til Norge og Hordaland.
 
Lokale ideer, høyteknologiske løsninger, kompetanse, sterke klynger og rike naturressurser er noe av det som bidrar til at Vestland har en av Norges høyeste andel direkte utenlandske investeringer. Selv om olje- og gass industrien fortsatt vil være en stor bidragsyter til norsk eksport, kan mye av den samme teknologien og kompetansen brukes til å sette norske grønne løsninger på kartet.  
 
Hva tiltrekker utenlandske investorer til Norge? Hvilke løsninger og produkter kan vi levere, og hvordan kan vi gjøre dem bedre kjent?
 
På årets Innovasjonstalearrangement i Bergen viser vi frem The Explorer, det nye digitale utstillingsvinduet for norske, grønne løsninger, og et sentralt verktøy for å øke norsk eksport. Lokale bedrifter kommer også for å fortelle om hvorfor det er viktig for dem å være synlige på det nye utstillingsvinduet.

 

Program for dagen: 

12.15 Dørene åpner, enkel servering

13. 00 Musikk #bergensbølgen

13.10 Velkommen ved Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland

13.20 Merkevaren Norges betydning for Hordaland ved Anne Gine Hestetun, Fylkesordfører

13.30 Perspektiver på Merkevaren Norge ved Terje Søviknes, Olje og Energiminister

13.45 Innovasjonstalen ved Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland

14.15 Lansering av det digitale utstillingsvinduet for norske grønne løsninger med lokale eksempler ved Rolf Andre Sandvik fra The Fjords og Torleif Stokke fra Servogear

15:00 Avslutning og musikk #bergensbølgen

 

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.