Fra idé til marked - Tynset

Informasjon

Tynset Kompetansesenteret, Aumliveien 4c, Tynset Påmeldingsfrist: 2018-02-14 12.00 Kontakt: Gretha Karin Larsson Arrangementet er gratis 15.02.2018 17.00.00 15.02.2018 18.30.00 Europe/Oslo Fra idé til marked - Tynset Kompetansesenteret, Aumliveien 4c, Tynset Gretha Karin Larsson Gretha.Karin.Larsson@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Innhold (fra kl. 17:00-19:00med etterfølgende mulighet for speed-date)

  • Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes
  • Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra.

Til stede vil det også være representanter fra Røroshagen Næringshage, Rådhuset Vingelen og Hedmark Kunnskapspark. 

I etterkant vil du ha mulighet for en 10 minutters speed-date om prosjektet ditt med en rådgiver. Dette angir du ved påmelding.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

Etablererservice

Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked? Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune

For Hedmark - se Hedmark fylkeskommunes informasjonssider.

For Oppland - se Oppland fylkeskommunes informasjonssider.

Her finner du oversikt over gratis kurs og nyttig informasjon om entreprenørskap

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.