Informasjonsmøte om Omstillingsmotor

/globalassets/hedmark/capture.png?width=1168

Informasjon

Raufoss Katapult Mottakssenter (Raufoss Industripark, bygning 5) Påmeldingsfrist: 2018-05-04 15.00 Kontakt: Gretha K. Larsson 09.05.2018 10.00.00 09.05.2018 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte om Omstillingsmotor Katapult Mottakssenter (Raufoss Industripark, bygning 5) Gretha K. Larsson gretha.karin.larsson@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Omstillingsmotoren skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. 

NCE Raufoss har røtter tilbake til den første industrialiseringen i Norge og er i kraft av historien et sterkt bevis på industriens evne til stadig omstilling for å forbli konkurransedyktig og å vokse bærekraftig.

NCE Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing skal spre kunnskap, erfaringer og arbeidssett fra NCE Raufoss.

NCE Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktiv.

 

Agenda:

09:45 – 10:00     Registring og kaffe

10:00 – 10:15     Velkommen

10:15 – 11:00     Hva er Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing? www.omstillingsmotor.no

11:00 – 11:30     Eksempler fra bedrifter som har benyttet Raufossmiljøet i sine kompetanseløft

11:30 – 12:15     Lunsj og mingling

12:15 – 12:35     Omstillingsmotor Digitalisering

12:35 – 12:50     Kobling til Norsk Katapult  - Manufacturing Technology Catapult, www.MTNC.no

12:50 – 13:10     Øvrige muligheter for offentlig medfinansiering av utviklingsarbeid

13:10 - 13:50      Kaffe og drøfting av bruk av Omstillingsmotorene

13:50 – 14:00     Oppsummering, veien videre og takk for i dag

 14:00 – 16:00     Muligheter for 1-1 dialog med Omstillingsmotoren, Innovasjon Norge,  Forskningsrådet og Manufacturing Catapult (www.mtnc.no)  

Påmelding innen 4. mai per epost til Innovasjon Norge ved  Gretha Karin Larsson

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.