Rogaland

Rogaland

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Rogaland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Stavanger

Sentralbord
TLF: 22 00 25 00
rogaland@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021Stavanger
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Rogaland

21
21. august     09.30 –11.00     Professor Olav Hansensvei 7A, 4021 Stavanger

Fra idé til marked - Stavanger - 21. august

Se full kalender for Rogaland