Dette hjelper vi deg med

Dette hjelper vi deg med

Test prosjektet ditt

Vi vurderer alltid en forretningsidè eller et prosjekt ut i fra ett sett med kriterier. Ta denne testen for å se om din idè faller innenfor Innovasjon Norges rammer for tilskudd og lån.

Les mer

Nettverk

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Ønsker du å knytte kontakter eller bygge nettverk? Kontakt oss, så ser vi hva vi kan gjøre for deg.

Les mer

Kompetanse og rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og kompetanse inne flere ulike områder, slik som internasjonal handel, markedskunnskap, mentortjeneste og designrådgvining.

Les mer

Finansiering

Vi tilbyr lån, tilskudd, garantier og egenkapital. Det finnes ulike typer lån og tilskudd for både gründere og etablerte bedrifter.  

Les mer

Søk om å få mentor

Inntil 12 selskaper vil bli invitert til å presentere seg for en bredt sammensatt gruppe av ressurspersoner den 15. november i Arkivenes Hus i Stavanger. Samme dag vil vi også gjennomføre pitchetrening med de utvalgte bedriftene. 

Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift og finner en god mentor som kan gi deres bedrift god veiledning mht. bedriftens forretningsidé, forretningsstrategi, motivasjon, ambisjoner mv.  Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

Les mer