Havpilot utlysning - Informasjonsmøte på Skype

/contentassets/428afe48a9264c0195634f5f9277cec1/havpilot_bilde.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Skype Skype Kontakt: Marianne Tonning Kinnari Gratis 22.03.2018 09.00.00 22.03.2018 09.30.00 Europe/Oslo Havpilot utlysning - Informasjonsmøte på Skype Skype Marianne Tonning Kinnari makin@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot -og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner.

Innovasjon Norge vil holde informasjonsmøter knyttet til utlysningen. Vi vil ta opp spørsmål som:

  • Informasjon om selve søknadsprosessen
  • Hvilke prosjekter er aktuelle
  • Hva er viktig å formidle i en eventuell søknad
  • Hvordan vil prosjektene bli vurdert

Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål og få svar, enten muntlig eller skriftlig etter møte. 

Bli med i Skype-møte her

Vi bruker Skype for Business. Det er gratis for alle, men det kan ta noen minutter å koble seg på. Vi tester teknologien kl 8:50.

Se utlysningen her: Fremtidens havbaserte løsninger

+ Meld din interesse

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.