Innovasjonspilot i Rogaland - Informasjonsmøte

/contentassets/3e4d82e9c5f245e386f1edbaae0796c3/thinkstockphotos-1000000000.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Stavanger Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12 - Møterom Journalen Påmeldingsfrist: 2018-02-21 23.59 Kontakt: Ragnhild Kristin Espeland 23.02.2018 10.00.00 23.02.2018 12.00.00 Europe/Oslo Innovasjonspilot i Rogaland - Informasjonsmøte Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12 - Møterom Journalen Ragnhild Kristin Espeland raesp@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Representerer du en offentlig virksomhet som vil løse samfunnsbehov i tett samarbeid med næringslivet? Kom på informasjonsmøte og hør mer om årets utlysning av midler til offentlig-privat samarbeid!

7. februar lyser Innovasjon Norge ut 35 millioner kroner til nye innovasjonspartnerskap. Inntil 9 millioner av potten er øremerket mobilitet og grønn samferdsel. De øvrige delene er ikke øremerket. 

Innovasjonspartnerskap er en innovasjonsprosess i fem faser. Prosjektene kan ha en varighet på 18-24 mnd og formålet er å utvikle, anskaffe og implementere en ny løsning, teknologi eller produkt. 

Les mer om innovasjonspartnerskap her.

I dette møte vil du få vite litt mer om blant annet:

 • Hvorfor valgte Stavanger kommune å være den første piloten i landet?
 • Selve søknadsprosessen
 • Hvilke prosjekter er aktuelle
 • Hva er viktig å formidle i en eventuell søknad
 • Hvordan vil prosjektene bli vurdert

Hva får innovasjonspilotene?

 • Risikoavlastning i utviklingsfasen
 • Prosessveiledning
 • Tilgang på innovasjonskompetanse og sparring
 • Hjelp til å sikre god deltakelse fra innovative bedrifter og klynger
 • Hjelp til å arrangere markedsdialog
 • Juridisk trygge og ryddige rammer og avtalemaler

Kaffe og liten matbit etter presentasjon. 

+ Meld deg på

+ Abonner på nyhetsbrev

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.