Innspillkonferanse - Klynger

/contentassets/408c7ed0a09945ceb0cde35318b5649b/thinkstockphotos-640177478.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Stavanger Arkivenes Hus - Journalen, Richard Johnsens gate 12 Påmeldingsfrist: 2018-02-19 23.59 Kontakt: Hans Kristian Torske Gratis 20.02.2018 10.00.00 20.02.2018 12.00.00 Europe/Oslo Innspillkonferanse - Klynger Arkivenes Hus - Journalen, Richard Johnsens gate 12 Hans Kristian Torske hator@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Klyngeprogrammets mål er økt verdiskapning og innovasjon gjennom innovative samarbeidsprosesser mellom etablert næringsliv, akademia, forskning, startups, investorer og offentlige aktører. For å skape et relevant program som tar fatt i reelle problemstillinger ønsker vi å få innspill fra alle aktørene.

På vegne av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva har vi gleden av å invitere deg til vår regionale innspillkonferanse knyttet til videreutvikling av Norwegian Innovation Clusters programmet.

Programmet er evaluert og evalueringen vil sammen med innspillkonferanser og dialogmøter inngå i et beslutningsunderlag for videreutvikling av programmets innhold og form.

Program:

10.00 -10.10   Velkommen – Kari Holmefjord Vervik, direktør Innovasjon Norge Rogaland
10.10- 10.20   Hovedfunn fra evalueringen – programledelsen – Kristianne Paasche, Innovasjon Norge

Erfaringer fra klynge/bedriftsståsted:

10.20 – 10.40 Innlegg fra regionale aktører – Eirik Gundegjerde, Senior Vice President 5G/Mobility hos Lyse AS, Steinar Mangersnes fra Kind Group AS, ledet av Arild Kristensen, prosjektleder for Norwegian Smart Care Cluster
10.30  - 10.45  Diskusjon på bordene rundt et sentralt spørsmål
10.45 -10.55   Pause

Erfaringer fra forskning og forvaltning:

10.55 – 11.15  Innlegg fra regionale aktører – ledet av Ragnar Tveterås, Professor og leder for Senter for innovasjonsforskning på Universitetet i Stavanger.
11.15 - 11.30  Diskusjon på bordene rundt et sentralt spørsmål
11.30 – 11.40  Åpen mikrofon/åpen dialog
11.40 – 11.50  Oppsummering     

   

+ Meld deg på

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.