Innspillskonferanse, Tromsø

Informasjon

Tromsø LINKEN Møtesenter Påmeldingsfrist: 2018-02-14 23.59 Kontakt: Randi Abrahamsen Gratis 16.02.2018 10.30.00 16.02.2018 15.30.00 Europe/Oslo Innspillskonferanse, Tromsø LINKEN Møtesenter Randi Abrahamsen randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og Troms fylkeskommune har gleden av å invitere deg til innspillkonferanse knyttet til videreutvikling av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Klyngeprogrammet skal videreutvikles 
Klyngeprogrammet er evaluert, og i tillegg ønsker vi innspill fra alle klyngenes interessenter og samarbeidspartnere i den videre prosessen.

Klyngenes regionale rolle
Det er ulike forutsetninger og utfordringer i ulike deler av landet, og klyngeprogrammet må være relevant for alle. I dette møtet gir vi i Troms våre innspill til veien videre.

Program
Dagen deles i fire hovedtema. Hvert tema starter med korte innledninger og avsluttes med diskusjoner i grupper og i plenum.

  • Evaluering av klynger og klyngeprogrammet  
  • Klynger i en regional setting
  • Klyngenes erfaring
  • Klyngeprogrammets utforming

Program

Vi håper du har tid og anledning til å delta. Din stemme er viktig!

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.