Workshop: Internasjonalisering

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/thinkstockphotos-832112086.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Tromsø Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Påmeldingsfrist: 2018-03-19 12.00 Kontakt: Edvard Kiil Gratis 22.03.2018 10.30.00 27.04.2018 15.00.00 Europe/Oslo Workshop: Internasjonalisering Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Edvard Kiil edvard.kiil@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Innovasjon Norge ønsker å hjelpe bedrifter litt på vei i denne prosessen ved å invitere utvalgte bedrifter til en workshop. 

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler og hvordan du håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Med internasjonaliseringsworkshop ønsker Innovasjon Norge å tilgjengeliggjøre vår internasjonale markedskompetanse på et tidlig stadium for din bedrift. Målet med workshopen er at din bedrift kan begynne å kartlegge markedet og få en aksjonsplan for veien videre i prosjektet. Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til oppgaver for din bedrift. I løpet av workshopen, og mellom øktene, vil vi koble inn eksperter fra Eksportsenteret og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg. 

Workshopen er for bedrifter som planlegger internasjonal etablering/vekst innen 6-12 måneder og som har et produkt/en tjeneste klar for salg. Vi vil prioritere bedrifter som allerede har salg i markedet.

Hva får du: 
1. Hjelp til å kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked 
2. Forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt 

For å kunne gi best mulig oppfølging til hver deltagende bedrift vil det være begrenset med plasser. 4-8 bedrifter vil bli valgt ut på bakgrunn av hvem vi tror workshopen passer best for og hvem som vil ha mest nytte av workshopen.

Varighet: 2 dager á 4,5 timer. Det er en forutsetning at du kan delta begge dagene.  
- Dag 1 - torsdag 22. mars kl. 10.30-15.00
- Dag 2 - fredag 27. april kl. 10.30-15.00

Lunsj blir servert.

Frist for å melde interesse er mandag 19. mars kl. 12.00.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.