Informasjonsmøte: Koinvesteringsfond for Nord-Norge, Tromsø

Informasjon

Clarion Hotel The Edge, Tromsø Påmeldingsfrist: 2017-10-27 23.00 Kontakt: Ola Smeby Gratis 31.10.2017 08.30.00 31.10.2017 09.30.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Koinvesteringsfond for Nord-Norge, Tromsø Clarion Hotel The Edge, Tromsø Ola Smeby ola.smeby@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Planlegger du å investere i bedrifter i Nord-Norge? Koinvesteringsfondet kan matche din investering i unge, innovative bedrifter. Målet for koinvesteringsfondet er mer verdiskaping og innovasjon i Nord-Norge.

Koinvesteringsfondets midler skal investeres sammen med private investorer i enkeltselskaper, der private investorer deltar med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. Det er symmetri i tap og avkastning mellom staten og de private investorene.

Fondet er kommersielt og det gis ingen økonomisk støtte til investorene.

Fondet forvaltes passivt av Innovasjon Norge, som prekvalifiserer investorer fortløpende. 

Fondet skal investere i unge, innovative bedrifter som er yngre enn sju år etter første kommersielle salg. Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge.

Fondet kan også investere i norske aksjeselskaper som har sitt hovedkontor og virke i ett av de tre nordligste fylkene.

Mer informasjon om fondet

Velkommen!

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.