Seminar: Fra ide til marked, Tromsø

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/workshop_2-800x550.jpg?width=1168
Foto: Innovasjon Norge - SBL

Informasjon

Tromsø Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Påmeldingsfrist: 2018-05-01 23.00 Kontakt: Thomas Stien Gratis 03.05.2018 09.00.00 03.05.2018 11.30.00 Europe/Oslo Seminar: Fra ide til marked, Tromsø Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Thomas Stien thomas.stien@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.

Vi vil gå gjennom:

- Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

- Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

- Etablerertilskudd – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din forretningsidé

NB! På dette seminaret vil Kariann Nygård fra Altinn starte og drive bedrift ha et innlegg om hva som er viktig å huske på før og under oppstart.

Etter seminaret vil det være mulighet for et kort møte med Innovasjon Norge (10 minutter). Vi anbefaler at du forbereder deg på å presentere forretningsidéen/prosjektet på maks 5 minutter, slik at vi får bedre tid til samtale etterpå. Hvis du svarer på disse spørsmålene i presentasjonen så er sjansene større for at vi får en god samtale:

  • Hvem er kundene/markedet?
  • Hvilke problemer/behov tenker du løse?
  • Hva har du tenkt å utvikle? (produkt/tjeneste/annet)
  • Hvem er du og ditt team, og hvorfor skal akkurat dere gjøre dette?
  • Hva opplever du som den største utfordringen der du står nå?

Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for seminaret allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Etablerertilskudd

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

Les mer om etablerertilskudd.  

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.