Tredriveren - din mobilisator og sparringspartner

Treindustrien i Trøndelag omsetter for nærmere 5,2 milliarder kroner og sysselsetter over 2 000 personer. Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre.

K-bjelken er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu

K-bjelken er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu

Foto: John Andre Aasen / www.phokus.no

Tredriveren er en mobilisatorer som informerer om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk der det sørges for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

I Trøndelag kan Roar Gylland hjelpe deg med hvordan du kan løse en utfordring, realisere din idé, være sparringspartner og informere om hvilke muligheter som finnes. Roar Gylland, for mange kjent som direktør i Støren Trelast AS i en årrekke, har siden 2015 vært engasjert som tredriver i Trøndelagsfylkene. Han har undersøkt 120 industribedrifter og besøkt 106. Felles for bedriftene har er at de framstiller produkter med tre som en viktig bestanddel.

En tredriver skal også motivere til realisering av innovative prosjekter i den enkelte bedrift. Roar Gyllands ambisjon er å etablere aktiviteter i Trøndelag innenfor områdene som skaper størst verdiskaping og mest bruk av tre. Målsettingen inkluderer påvirkning av bygge- og beslutningsprosesser slik at det oppnås økt etterspørsel av industrielt, trebasert byggeri som bedrer lønnsomheten i verdikjeden.

Treindustrien i Trøndelag består i all hovedsak av industriell hus- og hytteproduksjon, trelast og snekkerier. Dessuten finnes laftebedrifter, emballasje- og pallefabrikker, vernede bedrifter og bygdesager. Omsetnings- og sysselsettingstallene er store og viktige for Trøndelag og det nordenfjelske, men mange av bedriftene ligger også i utkantstrøk, så selv de minste blir viktige for sine lokalsamfunn, påpeker Roar Gylland.

Treindustrien er gjennomgående opptatt av å skaffe kvalifisert arbeidskraft, som driftsoperatører, eller en arvtager og kjøper. – De etterspør også «noen å snakke med», for hverdagen som eier eller leder av småbedrift kan bli ensom for mange, sier Roar Gylland. Markedsføring, produktutvikling og design er noe som også opptar treindustribedriftene og støtte fra det offentlige virkemiddelapparat er ofte avgjørende for å få realisert prosjektplanene. Ola Olderøyås Snekkerifabrikk AS (Trappa) i Buvika er eksempel på bedrift som har fått hjelp fra Roar Gylland og Innovasjon Norge Trøndelag til å realisere sitt prosjekt.