Ansatte

Vigdis Harsvik

Direktør

Telefon: +4773876285

Mobil: +4748052950

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Vigdis har det overordnede ansvaret for hele virksomheten vår i Trøndelag.

Ulrik Hammervold

Kredittsjef

Telefon: +4774135403

Mobil: +4741411864

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Ulrik har hovedansvaret for lån og tilskudd.

Ivar Skjerve

Teamleder vekst og internasjonalisering, landbruk

Telefon: +4774135402

Mobil: +4795858652

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Ivar er ansvarlig for teamet som jobber med bioøkonomi, reiseliv, kreative næringer og industri.

Stein Ivar Strøm

Teamleder vekst og internasjonalisering

Telefon: +4773876288

Mobil: +4795858597

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Stein Ivar er ansvarlig for teamet som jobber med smarte samfunn, havrommet og internasjonalisering. Han er også klyngerådgiver for Trøndelag.

Anders Andreassen

Teamleder gründer

Telefon: +4773876289

Mobil: +4799640981

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Anders jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse.

Ann Kristin Lund Aaker

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876273

Mobil: +4793030939

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Ann Kristin jobber med finansiering innenfor marin sektor, maskin- og metallvareindustri, samt større låneengasjement.

Arild Klokkerhaug

Innovasjonsrådgiver

Telefon: +4791867676

Mobil: +4791867676

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Arild jobber med mobilisering av nye prosjekter for gründere og etablert virksomhet i våre distriktskommuner. Prosjektet er to-årig og er et samarbeid med fylkeskommunene.

Aud Herbjørg Kvalvik

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876287

Mobil: +4795858645

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Aud jobber med finansiering av mat- og reiselivsbedrifter, samt bedriftsutvikling/nye næringer i landbruket.

Bente Sofie Syversen

Innovasjonsrådgiver

Telefon: +4773876231

Mobil: +4795912535

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Bente holder kurs og workshops for gründere og etablert næringsliv. Hun hjelper kundene våre med innovasjonsmetodikk, merkevarebygging og hvordan bruke design strategisk.

Bergny Irene Dahl

Spesialrådgiver

Telefon: +4773876279

Mobil: +4795858669

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Bergny jobber med energi og miljø, og er tilknyttet hovedkontoret.

Britt Solveig Kulbotten

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876281

Mobil: +4795858586

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Britt jobber med finansiering innenfor tradisjonelt landbruk, samt utbetalinger av lån og tilskudd for alle næringer.

Hans Fredrik Emdal

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876276

Mobil: +4795858661

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Hans jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter og større låneengasjement. Han er kontaktperson for prosjekter innen helse.

Ingve Nordahl Løkken

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4799700815

Mobil: +4799700815

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Ingve jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter, og større låneengasjement.

Janne Bøklepp

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876291

Mobil: +4791377672

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Janne jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse.

Janina Lamøy

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4798656821

Mobil: +4798656821

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Janina jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse.

Laila Morgan

Konsulent

Telefon: +4773876282

Mobil: +4797698826

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Laila jobber med kontordrift, kontoopplysning, innfrielse av lån og utbetalinger, samt rammestyring

Lisbeth Vassaas

EU-rådgiver

Telefon: +4773876278

Mobil: +4745487771

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Lisbeth er EU-rådgiver. Hun hjelper norske bedrifter med å identifisere relevant EU-finansiering for bedriftens innovasjonsprosjekt. Hun har ansvar for IKT, sikre samfunn og maritim/marin.

Olaf Prestvold

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876277

Mobil: +4795858657

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Olaf jobber med finansiering av teknologibedrifter og større låneengasjement.

Terje Aas

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4773876275

Mobil: +4795858663

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Terje jobber med finansiering av industribedrifter med hovedvekt på bygg- og anleggsnæring, møbel samt trevareindustri. Han er kontaktperson for SkatteFUNN i Sør-Trøndelag

Tom-Ivar Bern

Internasjonaliseringsrådgiver

Telefon: +4773876284

Mobil: +4791514999

Avdeling: Trøndelag

Tom-Ivar er internasjonaliseringsrådgiver for Trøndelag. Han har tidligere jobbet med Ocean Space og vært prosjektansvarlig for Navigator/FRAM marked prosjektene. Tom-Ivar har gjennom disse prosjektene jobbet tett med Innovasjon Norges kontorer i Houston, Rio de Janeiro og Cape Town.

Torill Margrete Mevik

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4790228570

Mobil: +4790228570

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Torill jobber med finansiering innenfor tradisjonelt landbruk. Torill er kontaktperson for regionalt partnerskap på landbruk.

Turid Buvik

IPR-rådgiver

Telefon: +4773876232

Mobil: +4795144780

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr

Arnstein Kirste

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135416

Mobil: +4797679715

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Arnstein har ansvar for regional omstilling i Midt-Norge. I Trøndelag jobber han også med finansiering innenfor mat og landbruksbasert næring.

Gunvor Bartnes

Konsulent

Telefon: +4774135419

Mobil: +4793633863

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Gunvor jobber med kontordrift og utbetalinger. Hun behandler søknader innefor bioenergi.

Inger Einvik

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135408

Mobil: +4791688633

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Inger jobber med finansiering innen reiseliv og kreative næringer.

Johan Helge Sandberg

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135414

Mobil: +4795858675

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Johan Helge jobber med finansiering innenfor tradisjonelt landbruk.

Lisa Salin Brøndbo

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4790071698

Mobil: +4790071698

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Lisa jobber med finansiering innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring.

Odd Arne Seljelid

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135421

Mobil: +4794133260

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Odd Arne jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter.

Roger Hatling

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4775542036

Mobil: +4740214910

Avdeling: Trøndelag - Bio, industri og reiseliv

Roger jobber med finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter i alle bransjer.

Vigdis Tuseth

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4774135405

Mobil: +4795858662

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Vigdis jobber med finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, med særlig vekt på marin og maritim sektor. Hun er kontaktperson for SkatteFUNN i Nord-Trøndelag.

Andre

Sven Samuelsen

Seniorrådgiver

Telefon:

Mobil: +47 930 58 750

Avdeling:

Regional representant, Forskningsrådets regionskontor i Trøndelag.

Mari Klokk Leite

Seniorrådgiver

Telefon: +4794786452

Mobil: +4794786452

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Mari er klyngerådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Midt-Norge. Hun arbeider også med finansiering av etablerte vekstbedrifter innen maritim, marin og landbasert industri, hovedsakelig på Nordmøre.