Informasjonsmøte: Ecomondo 2018 - Nordic Pavilion

/globalassets/trondelag/ecomondo2017_messe-overview.jpg?width=1168
Foto: Innovasjon Norge

Informasjon

Trondheim Trondheim, Erling Skakkesgt. 33, 4 etg. Påmeldingsfrist: 2018-03-12 12.00 Kontakt: Bente Syversen Gratis. Enkel frokostservering. (foredrag starter kl 0830) 13.03.2018 08.15.00 13.03.2018 10.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Ecomondo 2018 - Nordic Pavilion Trondheim, Erling Skakkesgt. 33, 4 etg. Bente Syversen bente.sofie.syversen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Søker din bedrift mot internasjonale muligheter innenfor sirkulærøkonomi? Bli med på informasjonsmøte om Ecomondo. Vi er spesielt interessert i å møte bedrifter med løsninger for avfall, energieffektivisering og fornybar energi, og med ønske om eksport til Europa.

Ecomondo er en stor utstilling og møteplass for sirkulærøkonomi og grønn teknologi. Innovasjon Norge og norske bedrifter vil delta på en felles nordisk stand. Ecomondo er spesielt interessant for bedrifter som utvikler nye forretningsmodeller og verdikjeder innen sirkulærøkonomi. Vi kan tilby en gunstig pakkeløsning og god tilrettelegging for bedrifter som ønsker å delta.

Program 0830 - 1000:

Kort om Innovasjon Norges internasjonaliseringstjenester
v/ Bente Syversen, seniorrådgiver Innovasjon Norge Trøndelag

Ecomondo 2018 og om deltakelse på messen. Erfaringer fra fjorårets messe.
v/ Mauro Migliavacca, seniorrådgiver Innovasjon Norge Italia

Vi ønsker innspill på dine behov. Hva vil gi din bedrift best utbytte av å delta som utstiller, og som besøkende på messa? I fjor hadde vi med fire norske og fire svenske bedrifter som utstillere. I år utvider vi med flere nordiske partnere, og flere deltakende bedrifter.

Ecomondo - 6-9 november 2018

Ecomondo er den ledende møteplassen og utstillingsarenaen for sirkulærøkonomi og grønn teknologi i middelhavsregionen. Messa har et nyskapende format som samler alle sektorer av den sirkulære økonomien: fra materialer og energiutvinning til bærekraftig utvikling. Ecomondo foregår i Rimini 6-9 november 2018, og dekker bla. temaene:

  • Effektiv sirkulærindustri
  • Smarte samfunn/smarte byer
  • Avfallshåndtering og ressursutnyttelse
  • Behandling og gjenvinning av vann
  • Biobasert industri og bioøkonomi
  • Promotering av fornybare råvarer
  • Energieffektivisering
  • Videreforedling og risikoforebygging
  • Miljøovervåkning og analyse
  • Luftbehandling og luftrensing

Italia er blant de ledende landene i Europa innen sirkulærøkonomi, og spesielt innenfor energieffektivisering, gjenvinning av avfall og ressursproduktivitet. Ecomondo er derfor blitt et referansepunkt internasjonalt.

Sirkulærøkonomi handler om å holde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Sirkulærøkonomi er også et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont2020 og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv.

Det blir tid til individuelle samtaler etter fellesmøte (kl 10-11).

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Velkommen!

+ Meld deg på

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.