Slik utvikler du ditt reisemål

Driver du en reiselivsbedrift i Buskerud eller Vestfold? Vi har en rekke tjenester og tilbud som gjør det lettere for deg å nå nye kunder.

Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål. Innovasjon Norge har utviklet en verktøykasse for en bedre reisemålsutvikling. 

Vårt reisemålsarbeid skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme "hva de skal være for hvem", deretter utvikles det en plan over hvordan de skal bli det. Planarbeidet er krevende og involverer mange aktører for å oppnå et godt resultat. 

Vi har i samarbeid med tidligere organisasjoner jobbet med markedsorientert og helhetlig reisemålsutvikling. Arbeidet har resultert i en god modell som har vært benyttet på en rekke destinasjoner. 

Målgruppen for arbeidet er destinasjonsselskaper, næringsutviklings- og omstillingsorganisasjoner, reiselivsaktører, saksbehandlere/ planleggere i kommunene og investorer.

Dette tilbyr vi