Ansatte

Monica Ahyee

Direktør

Telefon: +4791329655

Mobil: +4791329655

Avdeling: Nordland seksjon 1

Bjørg Helene Jenssen

Avdelingsleder

Telefon: +4795867220

Mobil: +4795867220

Avdeling: Nordland seksjon 3

Heidi Therese Thommesen

Avdelingsleder

Telefon: +4797620979

Mobil: +4797620979

Avdeling: Nordland seksjon 1

Inger Teigstad

Spesialrådgiver

Telefon: +4775542041

Mobil: +4748238123

Avdeling: Nordland seksjon 1

Inger er kunderådgiver for vekst, internasjonalisering og bærekraft.

Alf Per Andersen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542014

Mobil: +4795078024

Avdeling: Nordland seksjon 2

Alf jobber med finansiering med hovedvekt på lån og oppfølging av låneengasjement for alle sektorer. Alf jobber som finansieringsrådgiver for fiskeflåte i Nordland og Nord-Trøndelag.

Arne Kirkfjell

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542025

Mobil: +4795153538

Avdeling: Nordland seksjon 2

Arne jobber med finansiering og rådgivning innen industri, med et spesielt ansvar for trevare-, bergverk- og prosessindustri og har ansvaret for arenaprosjekt innenfor mineralbransjen.

Berit Valle Leitvoll

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542033

Mobil: +4741318444

Avdeling: Nordland seksjon 3

Berit jobber med finansiering og rådgivning av prosjekter innen tjenesteytende næringer, med spesiell fokus på IKT og film. I tillegg har hun et spesielt ansvar for IFU/OFU-prosjekter og er kontaktperson ved spørsmål knyttet til Designprogrammet.

Bjarthe Vedvik

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542026

Mobil: +4795934869

Avdeling: Nordland seksjon 2

Bjarthe jobber med finansiering og rådgivning innen industri, med et spesielt ansvar for petroleumssektoren og verkstedindustrien. Han er kontaktperson for SkatteFUNN i Nordland.

Bjørn Kymre

Spesialrådgiver

Telefon: +4775542044

Mobil: +4790098296

Avdeling: Nordland seksjon 1

Bjørn jobber med generell kreditt- og saksoppfølging med spesiell fokus på lån.

Daniel Nordqvist

Rådgiver

Telefon: +4775542046

Mobil: +4793811456

Avdeling: Nordland

Daniel er internasjonaliseringsrådgiver for Nordland. Han har erfaring i å jobbe med teknologiselskaper og prosjekter både i inn og utland. Daniel har jobbet ved kontorene i New York og Cape Town, hvor han var med på å utvikle Entrepreneurial sales and marketing program og Global Growth Fintech.

Elisabeth Utstøl Pettersen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542061

Mobil: +4795154987

Elisabeth jobber med finansiering og rådgiving av prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene samt nye næringer i landbruket. Hun er ansvarlig for kompetanseprogrammet FRAM i Nordland.

Evgenia Marvold

Seniorrådgiver

Telefon: +4799399165

Mobil: +4799399165

Avdeling: Nordland

Frode Halvor Pedersen

Spesialrådgiver

Telefon: +4775542013

Mobil: +4792849707

Avdeling: Nordland seksjon 3

Helen Åseng

Rådgiver

Telefon: +4775542034

Mobil: +4799637585

Avdeling: Nordland seksjon 3

Helen jobber med finansiering og rådgiving av prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Jan-Arne Åsjord

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542042

Mobil: +4790674037

Avdeling: Nordland seksjon 2

Jan-Arne jobber med finansiering og rådgivning innen landbruk. Han jobber også med finansiering av prosjekter innen marin sektor.

Lena Holdaas

Seniorrådgiver

Telefon: +4792265139

Mobil: +4792265139

Avdeling: Nordland seksjon 1

Lena jobber med finansiering og rådgivning innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene

Lene Rødsand

Rådgiver

Telefon: +4775542060

Mobil: +4797581102

Avdeling: Nordland seksjon 3

(i permisjon) Lene jobber med finansiering og rådgiving av prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Linda Simensen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542065

Mobil: +4799399226

Avdeling: Nordland seksjon 1

Linda er kunderådgiver for næringsklyngene i Nordland og er kommunikasjonsansvarlig på kontoret.

Lyder Sund

Rådgiver

Telefon: +4775542023

Mobil: +4748254937

Avdeling: Nordland seksjon 3

Lyder jobber med finansiering og rådgivning innen landbruk

Maiken Johnsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542031

Mobil: +4790781702

Avdeling: Nordland seksjon 3

Maiken er kunderådgiver og jobber for gründerskap i hele Nord-Norge og har et spesielt ansvar for etablerertilskudd, gründergrupper og mentorordningen.

Oddvar Staulen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542043

Mobil: +4792623243

Avdeling: Nordland seksjon 2

Oddvar jobber med finansiering og rådgivning av prosjekter innen hele verdikjeden til marin sektor, fra fangst og oppdrett til marked.

Randi Moland

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542037

Mobil: +4799604463

Avdeling: Nordland seksjon 2

Randi Moland jobber med finansiering og rådgivning innen marin sektor, med spesiell fokus på havbruk og fiskeindustri.

Terje Haugen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542024

Mobil: +4741200174

Avdeling: Nordland seksjon 3

Terje Haugen jobber med finansiering og rådgiving av prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Toril Åseng

Konsulent

Telefon: +4775542010

Mobil: +4747012284

Avdeling: Nordland seksjon 1

Toril jobber i servicesenteret med kontorstøtte-funksjoner, og er Innovasjon Norge Nordlands IT-kontakt.

Trond Erik Dekko Andersen

Spesialrådgiver

Telefon: +4775542030

Mobil: +4747025995

Avdeling: Nordland seksjon 1

Trond er kunderådgiver og jobber med regional omstilling i Nordland og Troms.

Felipe Aguilera-Børresen

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002937

Mobil: +4793447956

Avdeling: Gründer

Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)