Fra idè til marked - Bodø

/globalassets/kontorer-i-norge/nordland/forretningsplan-bilde.jpg?width=1168
Foto: Maiken Johnsen

Informasjon

Bodø Innovasjon Norges lokaler, Torvgata 2, 2.etg. Kontakt: Maiken Johnsen Kurset er gratis 21.03.2018 18.30.00 21.03.2018 20.00.00 Europe/Oslo Fra idè til marked - Bodø Innovasjon Norges lokaler, Torvgata 2, 2.etg. Maiken Johnsen maiken.johnsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsideen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. 

Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.

Vi vil gå gjennom:

- Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

- Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

- Tilskudd til gründere – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din forretningsidé - Formelle krav - vi går gjennom en del formelle krav i forbindelse med oppstart og drift

Etter seminaret vil det være mulighet for et kort møte med Innovasjon Norge (10 minutter). Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for seminaret allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt? Vi kan gi tilskudd til nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner.

Les mer om tilskudd til gründere

 

Påmelding Fra idè til marked - Bodø

Ønsker du å delta på speed date?

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.