Grunnlag for forvaltning av BU-midler

Bygdeutviklingsmidlene i Oslo, Akershus og Østfold er forvaltes og tildeles ut fra retningslinjer og forskrifter.