FRAM Digitalisering - Industri 4.0

/contentassets/7fbf2f95a88440bba2bc5529be75a417/thinkstockphotos-684912722.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Halden, Molde, Gjøvik, Tyskland Påmeldingsfrist: 2018-03-20 00.00 Kontakt: Anders Fugleneb Kr 25 000 02.05.2018 09.00.00 02.05.2018 16.00.00 Europe/Oslo FRAM Digitalisering - Industri 4.0 Anders Fugleneb anders.kobro.fugleneb@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Dette programmet fokuserer på digitalisering/Industri 4.0 og er utviklet i samarbeid med Østfold Fylkeskommune. Programmets målgruppe er bedrifter i Østfold med store vekstambisjoner. Det forventes at bedriftens leder/nøkkelpersonale deltar aktivt gjennom programmet.

Hovedformål med programmet er at bedrifter får

Økt konkurransekraft ved kompetanseheving innen digitalisering
Økt lønnsomhet gjennom et internt strategisk digitaliseringsprosjekt

Mange bedrifter opplever i stadig større grad økt konkurranse ettersom digitale teknologier muliggjør mer LEAN produksjon, åpner nye markeder og endrer forretningsmodeller.

Programmet er spesielt relevant for bedrifter som ønsker å videreutvikle selskapet, eksempelvis:

 • Hjemhente utenlandsk produksjon eller etablere nye produksjonslinjer
 • Videreutvikle automatiserte prosesser, hvilke data har jeg og hvilke trenger jeg?
 • Utvikle sømløs integrasjon mellom kunde og produksjonslinjer
 • Utvikle ettermarkeder basert på tilgjengelige data
 • Ta en større del av verdikjeden ved å digitalisere forretningsmodellen

Programmet er også relevant for bedrifter som i dag har en solid markedsposisjon fordi det vil bidra til at man er i forkant av markedsutviklingen. Man får økt forståelse for bedriftens kompetansebehov om 2 år og 5 år. Forretningsmodellen blir utfordret på innovasjon i flere ledd. Bedriften får muligheten til å knytte nettverk innen nye teknologier og teknologiklynger.

Innovasjon Norge tilbyr

 • En lærerik arena for kompetanse- og bedriftsutvikling.
 • 5 bedriftssamlinger med faglig påfyll over en periode på 9-10 måneder. Besøk hos relevante SMB-bedrifter som har gjennomført Industri 4.0-prosjekter
 • Hver bedrift tilbys 50 timer fra en erfaren rådgiver som er godkjent av Innovasjon Norge. Denne tiden vil bl.a. bli benyttet til:
  • Utarbeidelse av situasjonsanalyse for bedriften.
  • Konkretisering og oppfølging av bedriftens forretnings- og handlingsplan.
  • Definering av, og arbeide med, et bedriftsvalgt innovasjonsprosjekt innen digitalisering/Industri 4.0.

Deltakere og kriterier
Vi har satt opp følgende kriterier for deltakelse:

 • Bedriften skal være basert i Østfold og ha vekstambisjoner.
 • Ledelsen samarbeider gjerne med andre og er ikke redd for ”å by på deg selv”.
 • Programmet er bransjenøytralt. Faglig påfyll vil i stor grad omhandle temaer innen digitalisering/Industri 4.0 eller tradisjonelle ledelsesverktøy.
 • Bedrifter som deltar må signere taushetserklæring.
 • Deltakeravgift er kr 25.000,- (+mva). Deltakeravgiften dekker alle kostnader til dokumentasjon, foredragsholdere og rådgivere. Bedriften må selv dekke egne kostnader som transport, mat og opphold.
 • Første samling er før sommeren 2018 og siste samling før påske 2019.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.