Innovasjonpartnerskap - spennende mulighet for det offentlige og private næringslivet - 35 millioner i potten!

/contentassets/40e75d5d83924a17affe948acc3a3d80/thinkstockphotos-540226428.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Oslo Akersgata 13, Oslo Påmeldingsfrist: 2018-02-27 16.00 Kontakt: Olav Bardalen 01.03.2018 10.00.00 01.03.2018 11.30.00 Europe/Oslo Innovasjonpartnerskap - spennende mulighet for det offentlige og private næringslivet - 35 millioner i potten! Akersgata 13, Oslo Olav Bardalen olav.bardalen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter.

Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor, samt å få frem flere innovative og vekstkraftige bedrifter.

Målgruppe: offentlig sektor, eksisterende og potensielle leverandører til det offentlige.

Arrangør: Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark, Hedmark og Oppland (Innlandet). 

Les mer om utlysningen og innovasjonspartnerskap her: http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/innovasjonspartnerskap---skissekonkurranse/

Har du lyst å finne ut mer om hvordan det offentlige og private næringslivet kan jobbe sammen for å utvikle innovative løsninger? - og hvilke muligheter et innovasjonspartnerskap kan skape? Meld deg på informasjonsmøtet 1. mars!
Det er åpent for alle i offentlig sektor samt eksisterende og potensielle leverandører til det offentlige.

På møtet vil vi informere om:

  • Hvorfor Innovasjonspartnerskap?
  • Modell for Innovasjonspartnerskap
  • Eksempler på prosjekter som er i gang
  • Utlysningen – krav og forventninger  

Muligheter for korte, individuelle møter i etterkant av møtet. 
Meld din interesse ved påmelding (se under).

Se også: Smarte samfunn - informasjonsmøte for bedrifter med ideer og løsninger innen digitale smarte løsninger for velferd, transport, samfunnsplanlegging, bygg, energi og ressurser. Møtet starter kl. 12 i samme lokale. Egen påmelding her.

Enkel servering mellom møtene. 

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.