Vekstambisjoner i tidligfase

Informasjon

Oslo Akersgata 13, Oslo Påmeldingsfrist: 2018-09-18 09.00 Kontakt: Anne Utne Gratis 20.09.2018 10.00.00 20.09.2018 14.00.00 Europe/Oslo Vekstambisjoner i tidligfase Akersgata 13, Oslo Anne Utne anne.utne@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift?

Innovasjon Norges tjenester er for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere konkrete angitte aktiviteter for kommersialisering. Vår rolle er å være avlaster for risiko i innovative prosjekter.

Et av formålene i kommersialiseringsfasen er å teste og videreutvikle forretningsmodellen. Vi ønsker å møte deg som:

- kan dokumentere at din forretningsidé representerer noe vesentlig nytt i det markedet du skal inn i, og anslå vekstpotensial for bedriften

- kan vise til en første anerkjennelse av forretningsidéen/ løsningen din hos potensielle kunder (markedsaksept)

- gir oss tro på din evne til å realisere dine vekstambisjoner

- har lest grundig om kommersialiseringstilskudd på våre nettsider (se lenke nederst på siden), men allikevel fremdeles har uavklarte spørsmål 

- les også mer om vårt nye oppstartslån her

 

Vi tilbyr samtale med en rådgiver hvor du får mulighet til å stille konkrete spørsmål. Du vil kunne få en gjennomgang av ditt prosjekt, samt kriterier for tilskudd/lån.

Vi setter av maks 30 minutter til hver kunde. Kom godt forberedt, det betyr at du har satt deg god inn i forretningsmodellering (se her for forslag til en modell) og sett på våre søknadsskjemaer. I løpet av et par dager etter innsendt påmelding vil du få en mail med oppmøtetidspunkt.

Dersom du befinner deg i idé og markedsavklaringsfasen henviser vi til våre miniseminar "Fra idé til marked".

Vær også klar over at vi har vesentlig reduksjon i tilskudd for 2018, vi anbefaler dere derfor å ta en ekstra titt på ordningen med oppstartslån.

Påmelding

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.