Finansiering

Finansiering

Vi tilbyr lån, tilskudd, garantier og egenkapital. Det finnes ulike typer lån og tilskudd for både gründere og etablerte bedrifter.  

Er du gründer?

Har du store planer for din nystartede bedrift? Bygger forretningsideen på noe helt nytt? Sjekk ut finansieringsmuligheter for gründere.

Er du en vekstbedrift?

Det finnes flere ordninger for etablerte bedrifter. 

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet. 

Miljøteknologiordningen

Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og skal dere bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.

Tilskudd til forskning og utvikling (IFU)

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor?Da kan tilskudd til forskning og utvikling være aktuelt.

Skatte FUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

 

Se alle finansieringstjenestene til Innovasjon Norge