Ansatte

Anniken Fægri Damm-Larsen

Direktør

Telefon: +4735588666

Mobil: +4790998180

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Anniken har det overordnede ansvaret for kontorets virksomhet.

Morten Brugård

Avdelingsleder

Telefon: +4797667604

Mobil: +4797667604

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark

Arne Borgersen

Kunderådgiver

Telefon: +4732219712

Mobil: +4791123143

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nettverk/klynger

Bente Irene Skaug

Rådgiver

Telefon: +4741256103

Mobil: +4741256103

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Beret Mette Haga

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018925

Mobil: +4793450491

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk:mat/tilleggsnæring/nettverk

Britt Haraldsen

Nestleder

Telefon: +4732219707

Mobil: +4791548633

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Kredittansvarlig

Einar Alme

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018929

Mobil: +4790736509

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk:mat/tilleggsnæring/nettverk

Elin Akre Tellum

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588669

Mobil: +4795151520

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk og bygdebaserte næringer

Elisabeth Five

Konsulent

Telefon: +4735588676

Mobil: +4795149990

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Ansvar for de administrative oppgavene, redaktør for vår Facebook side

Eva Langslet

Seniorrådgiver

Telefon: +4745281191

Mobil: +4745281191

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Fredrik Jean-Hansen

Kunderådgiver

Telefon: +4733018923

Mobil: +4741232609

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Forretningsutvikling

Gry Kolbjørnsen Langbakk

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588677

Mobil: +4790879203

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Grønn vekst, miljøteknologi, bioenergi

Guri Bjønnes Hotvedt

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018931

Mobil: +4793222032

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Grønn Vekst/Miljøteknologi/IFU/OFU risikolån

Henrik Bjørge Fardal

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018930

Mobil: +4797589575

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Etablerertilskudd

Kjell Arne Nielsen

Spesialrådgiver

Telefon: +4799287311

Mobil: +4799287311

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark

Marte Lønnebakke

Rådgiver

Telefon: +4792023317

Mobil: +4792023317

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Entreprenørskap, Ide til marked

Mona Handeland

Konsulent

Telefon: +4733018927

Mobil: +4748271269

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Kontorstøtte/IT-ansvarlig/sosiale medier

Nils Olaf Kverneland

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018924

Mobil: +4795858608

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk tradisjonelt inkl. frukt & bær

Per Næs

Spesialrådgiver

Telefon: +4735588667

Mobil: +4797118819

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nestleder, kredittansvarlig

Randi Egge Husby

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588661

Mobil: +4799257552

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Helse, IKT, annen industri

Reidun Løite Myhra

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588672

Mobil: +4795145068

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Olje/gass, annen industri

Stein Bøe

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018932

Mobil: +4741643689

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Olje/gass/maritim/IFU/OFU risikolån

Stine Lunde

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588663

Mobil: +4795969370

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Bedriftsnettverk, reiseliv, lokalmat

Toini H. A. Ness

Seniorrådgiver

Telefon: +4732219710

Mobil: +4791548665

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Reiseliv/kultur

Tomas Ruud

Seniorrådgiver

Telefon: +4732219705

Mobil: +4797964632

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Distrikt/lån/finansering generelt/mislighold

Tommy Odinsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588664

Mobil: +4795895781

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark

Tommy er internasjonaliseringsrådgiver for Buskerud, Vestfold og Telemark. Han har tidligere erfaring fra informasjonsteknologi og datasenteret. Tommy har de siste årene jobbet mest med oppstartbedrifter. Der har han fokusert på hvordan de og Innovasjon Norge kan gjennomføre prosesser bedre, noe som har resultert i programmene Fra ide til marked og Internasjonaliseringsworkshop.

Torgeir Mikkelsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4791300123

Mobil: +4791300123

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Fredrik Ambjørndalen

Rådgiver immaterielle rettigheter

Telefon: +4722002953

Mobil: +4795143679

Avdeling: Gründer

Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.