Innovasjonstalen 2018

/globalassets/innovasjonstalen-2018/pioner-ny.jpg?width=1168
Foto: Fra filmen Pionér av Erik Skjoldbærg (c) Friland Film

Informasjon

Kongsberg Sølvsalen Krona, Hasbergsvei 36 Kontakt: Ann Elin Hattrem Ingen deltakeravgift 07.06.2018 13.00.00 07.06.2018 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2018 Sølvsalen Krona, Hasbergsvei 36 Ann Elin Hattrem ann.elin.hattrem@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Merkevaren Norge er temaet for årets Innovasjonstale.

 

Vi skal øke eksporten av grønne og bærekraftige løsninger, få flere utenlandske investeringer til Norge, tiltrekke oss talenter og kunnskap, og få flere «riktige» besøkende til Norge.

31. mai holdes den årlige Innovasjonstalen. Tema i år i Merkevaren Norge. Samme dag lanserer Statsminister Erna Solberg det nye utstillingsvinduet for norske, bærekraftige løsninger. Vi følger opp Innovasjonstalen med eget arrangement for BTV-regionen hvor vi spør: hva har dette å si for vår region, og hvordan kan næringslivet utnytte mulighetene i Norges økte satsing på eksport og merkevaren?

I løpet av arrangementet ser vi også på hvilken verdiskaping internasjonale eiere har bidratt med og hvordan vi kan gjøre Norge til et enda bedre land å investere i. Dette danner grunnlaget for en ny innsiktsrapport som Innovasjon Norge legger fram i samarbeid med næringslivet og akademia. 

 

TID OG STED

Torsdag 7. juni, kl 13:00 – 15:00. Registrering starter kl 12:30

Kongsberg Musikkteater, Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg. Vi er i Sølvsalen.

 

 
PROGRAM

Vi har samlet et sterkt lag for å belyse tema Merkevaren Norge.

 

  • Statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet deler regjeringens tanker og ambisjoner.

 

  • Cathrine Pia Lund, leder for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge, oppdaterer oss på ambisiøse prosjekter for å fremme norsk eksport.

 

  • Anniken Fægri Damm-Larsen, leder for vårt kontor i Buskerud, Vestfold og Telemark, deler fra innholdet i årets innovasjonstale og tar perspektiver på hva kunnskapen kan ha å si for næringslivet lokalt.

 

Vi får også høre spennende innlegg fra næringsaktører i regionen.

                                            

 

Påmelding til Innovasjonstalen 7. juni 2018

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.