IPR Seminar: Om beskyttelse og rettigheter

/globalassets/kontorer-i-norge/telemark/ipr.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Skien Klosterøya, Kunnskapsverkstedet - møterom Fresen i 2 etg. Kontakt: Elisabeth Five Arrangementet er gratis 24.04.2018 10.00.00 24.04.2018 11.30.00 Europe/Oslo IPR Seminar: Om beskyttelse og rettigheter Klosterøya, Kunnskapsverkstedet - møterom Fresen i 2 etg. Elisabeth Five elisabeth.five@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Immaterielle rettigheter (IPR) kan skape store verdier
for din bedrift. De kan beskyttes på forskjellige måter, men man må også tenke på hvordan bedriftens IPR kan utnyttes kommersielt. IPR omfatter blant annet beskyttelse ved patent, design
, varemerke og annet.

 

MÅLGRUPPE:
Etablerte bedrifter og bedrifter i oppstartsfasen som jobber med innovasjonsprosjekter og nyskaping.

På seminaret vil vi snakke om hvilke vurderinger som bør gjøres.

  • Hva er IPR og hva omfatter det?
  • Hvorfor er IPR viktig?
  • Timing: Når bør et selskap vurdere IPR, og hvordan legges en IPR strategi?
  • Hvordan bistår Innovasjon Norge kundene?
  • Illustrert gjennom ulike kundecase

Det er mulighet for å booke individuelle møter, varighet 30 min. med IPR-rådgiver Fredrik Ambjørndalen fra kl. 12:00, kontakt Elisabeth Five på mail elisabeth.five@innovasjonnorge.no

Arrangementet er gratis.

Mer info om IPR: Har du beskyttet dine immaterielle verdier?

 

Påmelding IPR Seminar

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.