Bedriftsutviklingsprisen 2018 for Buskerud, Vestfold og Telemark

Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da kan du vinne 300 000 kroner.

I fjor var det Bjertnæs og Hoel AS som stakk av med Bedriftsutviklingsprisen. Fra venstre: Inger Solberg i Innovasjon Norge, Henrik Raastad-Hoel, Åsmund Bjertnæs og landbruks -og matminister Jon...

I fjor var det Bjertnæs og Hoel AS som stakk av med Bedriftsutviklingsprisen.

Fra venstre: Inger Solberg i Innovasjon Norge, Henrik Raastad-Hoel, Åsmund Bjertnæs og landbruks -og matminister Jon Georg Dale. 

 

Foto: Foto: Vidar Alfarnes

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidligere Bygdeutviklingsprisen). Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

Vi søker bedrifter eller personer med næringsvirksomhet i basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønnsomhet
    • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  • Innovasjon/nyskaping

Meld deg som kandidat her innen 20.08.2018.