Foto: Thinkstock

INNOVASJON NORGE

Storgata 42
8430 Myre

Område

Arena Innovasjon Torskefisk er en bedriftsklynge bestående av bedrifter innen hvitfisknæringen i hele landet, med tyngdepunkt i Lofoten og Vesterålen.

Formål

Klyngen jobber med kompetanse, forskning og innovasjon som omfatter fangst, levende-satsing, produksjon, foredling, anvendelse av restråstoff, leveranse og logistikk, samt salg og eksport av torskefisk.

Deltagere

Klyngen består av 24 bedrifter og tre kunnskapsaktører.

Webadresse

http://fiskeriparken.no