Kontorer

Foto: IN

INNOVASJON NORGE

Kaigaten 9
5015 Bergen

Ansatte

22,5 årsverk

 

Finansiering og rådgivning i 2016

 

Full skjerm
Lukk

 

Viktigste aktiviteter i 2016 

  • Omstilling: Med store utfordringer i petroleumsnæringen og påfølgende arbeidsledighet, har Innovasjon Norge mobilisert og motivert for omstilling og nyskaping med vekt både på gründerskap og vekstbedrifter. 
  • Internasjonalisering: Felles markedsaktiviteter knyttet til internasjonalisering; Go Global, felles markedsframstøt under arrangementene Offshore Northerns Seas (internasjonal energibransje) og Nordic Edge Expo (smarte samfunn).
  • Regional utvikling: Innovasjon Norge har støttet VossVind, Voss Bryggeri, Voss Gondol og Voss Raftingsenter, som alle er eksempler på ny utvikling i regionen Voss og Myrkdalen. 
  • Marin sektor: Oppdrett og fiske er store eksportnæringer på Vestlandet. I 2016 ble det jobbet med metoder for avlusing av fisken, avfallshåndtering, mer bærekraftig fiske og modernisering av fiskeflåten. 
  • Næringsklynger: Det er registrert flere nye klyngeinitiativ og tettere klynge- til klynge-samarbeid, også på tvers av næringsmiljøene i regionen, for eksempel subsea og havbruk. 

 

Prosjekter vi har jobbet med