E-bjelle som sporer både sau og kamel

    Innovasjon Norge bidro med

  • Etablerertilskudd
  • Tilskudd
  • Internasjonalisering
  • Rådgivning
/contentassets/7614e5c9a4db4c8a9dfdccf2b198ee89/16_foto_findmysheep_kamel_foto_marit_mjoen_solem_godkjent_1.jpg?width=1168
Foto: Marit Mjøen Solem

Store tap på utmarkebeite for sauebonden Marit Mjøen Solem måtte gjøres noe med. Svaret ble en egenutviklet e-bjelle med innebygd GPS for å ha kontinuerlig oversikt over dyr på beite, også på steder der det ikke er nettdekning.

Produktet har også en bevegelsessensor og alarmfunksjon som kan si noen hva slags tilstand dyret er i. Det gir mulighet til å finne og hjelpe hvis det er i mulig. GPS signalene fra e-bjella brukes også ved tilsyn av utmarksbeitedyr via drone.

I dag er norske sauebønder deres hovedmarked, men selskapet får stadig henvendelser fra kunder som har dyr de ønsker overvåke og tracke, slik som kyr i Brasil, kameler i Saudi-Arabia og reinsdyr i Finnmark. Det vurderes å være et stort marked for Findmysheep sin løsning.

Nøkkelpersonene i selskapet er selv bønder i Østerdalen, og har stor nærhet til det nasjonale markedet. Selskapets primære kommunikasjons- og distribusjonskanal er selskapets hjemmeside.

Findmysheep AS har mottatt distriktsrettede bedriftsutvklingsmidler og markedsansvarlig I selskapet har deltatt på internasjonalt kompetansehevingsprgram - begge deler fra Innovasjon Norge. Støtten fra Innovasjon Norge har bidratt til internasjonalisering av en løsning som gir økt dyrevelferd og økt verdiskaping. Virksomheten er også viktig for attføringsbedriften Torpo som produserer e-bjellene. Findmysheep har også gjennomført et designprosjekt ved hjelp av Innovasjon Norge og Kommunikasjonsbyrået Headspin AS.