Innovasjonsverksted - Stavanger

Informasjon

Stavanger Professor Olav Hanssensvei 7A Kontakt: Claus Gladyszak Gratis 14.03.2019 10.00.00 14.03.2019 14.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsverksted - Stavanger Professor Olav Hanssensvei 7A Claus Gladyszak Claus.Gladyszak@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. 

Dialog med mulige kunder er sentralt i innovasjonsløpet, men hvordan skal man gå fram? Hvem skal man snakke med? Hva skal man spørre om? Hvilke hjelpemidler finnes for å få til en god prosess? Har man riktig kompetanse og ressurser til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt? Har man kjennskap til metoder som finnes?

Innovasjonsverksted er en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede. Tilbudet er gratis, og bedrifter som allerede har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert ved stor pågang. 

Hva gir kurset deg?

  • Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
  • Etablert dialog med mulige kunder
  • Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Hvert verksted er to firetimers dager med to ukers mellomrom. Deltakerne mottar informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første dag.

Dette kurset er 14. mars og 28. mars.

Det er plass til seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg. Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Har mottatt forprosjektmidler fra Innovasjon Norge?
Hvis nei; Er du i dialog med Innovasjon Norge om et prosjekt?
Jeg er innforstått med at jeg må betale kanselleringsgebyr på kr 500 dersom jeg får tildelt plass på dette verkstedet og likevel ikke kan delta

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.