FRAM Strategisk ledelse - Skaff deg din egen bedriftsrådgiver

Har du et ønske om å utvikle deg selv som leder og øke konkurransekraften til din bedrift? FRAM Strategisk ledelse skaper vekst i din bedrift gjennom strategi- og ledelsesutvikling.

FRAM Strategisk ledelse er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. Tjenesten retter seg mot små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.   

Gjennom deltagelsen lærer du å øke din bedrifts konkurransekraft og inntjening gjennom strategi- og lønnsomhetsutvikling. Deltagere bør være bedriftens leder og annet nøkkelpersonale. 

Programmet tar utgangspunkt din bedrifts unike behov og situasjon, men du får også og praktisk og teoretisk innføring i veivalg, innovasjon, internasjonalisering, erkjennelse av lederrollen, positiv endringsledelse, god problemhåndtering og styrearbeid.   

FRAM Strategisk ledelse består som oftest av seks samlinger over en periode på maksimalt 20 måneder. Deltakere fra mellom åtte og tolv bedrifter er med.

Slik jobber vi

FRAM består av seks samlinger over maksimalt 20 måneder.

Deltakerne blir delt inn i grupper med mellom åtte og tolv virksomheter, og de får sin egen bedriftsrådgiver som er grundig kvalitetssikret. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker. Vår erfaring er at bedriftsrådgiveren er helt sentral for å oppnå målene satt av den enkelte bedrift.
 
FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med våre distriktskontorer. Vi legger vekt på å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme prosjekt.

Egenandelen varierer fra prosjekt til prosjekt.