Fortrolighetsavtale: Slik kan du dele konfidensiell informasjon

Når du har en idé som du vil kommersialisere, trenger du å presentere den for andre for å komme videre. Er du redd for at noen skal stjele ideen, kan en fortrolighetsavtale være et nyttig verktøy.

Avtalen kan for eksempel benyttes i dialog med en potensiell samarbeidspartner, utvikler eller produsent. Fortrolighetsavtalen er et viktig signal til den du møter om at informasjonen du legger fram er noe du ikke ønsker bredt distribuert, og at det medfører et ansvar å signere på avtalen. 

En fortrolighetsavtale gjør presentasjonen av ideen tryggere. Fortroligheten er gjensidig, og begge parter kan kommunisere mer åpent med hverandre. Avtalen er også viktig for å holde oversikt over hvem som har fått informasjon om hva i prosjektet.

Ikke fortell mer enn nødvendig
Du bør bruke en fortrolighetsavtale med forsiktighet og omtanke. Det kan være fornuftig ikke å fortelle flere detaljer enn nødvendig. Fortrolighetsavtalen gjelder bare for informasjon som ikke er offentlig kjent, så ideen din må være unik.

Vær oppmerksom på hvem som undertegner avtalen – undertegner de for hele bedriften, eller bare seg selv? Det er også viktig å tenke på hvordan de skal kunne ta informasjonen videre til andre internt i bedriften. Det er en fordel å skrive møtereferat som bekreftes av alle møtedeltakerne, for å dokumentere hva som er avtalt.

Innovasjon Norges ansatte har lovpålagt taushetsplikt som er det absolutt sterkeste vern din idé kan ha, og signerer ikke fortrolighetsavtaler.