Arena-programmet

Vil du etablere et regionalt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer? Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

Arena-programmet er myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift.

Er du lokalisert i et miljø som kan ha muligheter til å etablere et slikt klyngesamarbeid? Arena har hvert år en åpen utlysning der en inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter.

Finansiell og faglig hjelp
Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører.

Langsiktig samarbeid
Vi leter etter et potensial for økt verdiskaping, og vi krever klart eierskap til prosessen fra bedriftenes side. Arena støtter klyngeprosjektet for tre til fem år. Programmet har en årlig utlysning, der vi søker nye prosjektforslag og beslutter hvilke nye prosjekter som skal støttes.

Arena-programmet har i dag 22 klyngeprosjekter med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.