Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk. 

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og kontaker.

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, NCE og GCE.

Les mer om Norwegian Innovation Clusters eller se hvert enkelt klyngeprogram nedenfor: