Kontaktpersoner for klynger og bedriftsnettverk

Nasjonale kontaktpersoner

Norwegian Innovation Clusters:

Bedriftsnettverk: 

Ottar Hermansen, 22 00 27 92, Ottar.Hermansen@innovasjonnorge.no

 

Regionale kontaktpersoner 

Randi Abrahamsen

Avdelingsleder

Telefon: +4777606128

Mobil: +4795858680

Avdeling: Arktis

Randi er avdelingsleder for helse/IKT, energi, miljø, bioteknologi, andre tjenesteytende næringer og etablerere. Hun er også klyngerådgiver.

Linda Simensen

Seniorrådgiver

Telefon: +4775542065

Mobil: +4799399226

Avdeling: Nordland

Linda er kunderådgiver for næringsklyngene i Nordland og er kommunikasjonsansvarlig på kontoret.

Stein Ivar Strøm

Teamleder vekst og internasjonalisering

Telefon: +4773876288

Mobil: +4795858597

Avdeling: Trøndelag

Stein Ivar er ansvarlig for teamet som jobber med smarte samfunn, havrommet og internasjonalisering. Han er også klyngerådgiver for Trøndelag.

Mari Klokk Leite

Seniorrådgiver

Telefon: +4794786452

Mobil: +4794786452

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Mari er klyngerådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Midt-Norge. Ho arbeider også med finansiering av etablerte vekstbedrifter innan maritim, marin og landbasert industri, hovudsakleg på Nordmøre.

Hans Kristian Torske

Seniorrådgiver

Telefon: +4799161128

Mobil: +4799161128

Avdeling: Rogaland Seksjon 1

Hans Kristian har ansvaret for klynger og bedriftsnettverk.

Rita Schage

Klyngerådgiver

Telefon: +4738129974

Mobil: +4795703962

Avdeling: Agder

Rita er rådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Agder.

Arne Borgersen

Kunderådgiver

Telefon: +4732219712

Mobil: +4791123143

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nettverk/klynger

Olav Bardalen

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002564

Mobil: +4795858649

Avdeling: Oslo, Akershus og Østfold - Kunderådgivning

Klyngerådgiver i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland

Anne Cathrine Morseth

Spesialrådgiver klynger og nettverk

Telefon: +4762519962

Mobil: +4748267928

Avdeling: Oslo, Akershus og Østfold - Kunderådgivning

Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.

Vivian Lunde

Seniorrådgiver

Telefon: +4795261207

Mobil: +4795261207

Avdeling: Vestlandet