Mobil veiviser i store bygg

Du er kanskje vant til å bruke kart på mobilen din når du navigerer deg frem utendørs. Men når du er fremme, hvordan finner du frem inne i bygget?

Trådløse Trondheim har, med støtte fra SkatteFUNN, Innovasjon Norge og Norsk Designråd, utviklet CampusGuiden, en mobil tjeneste som viser deg hvordan bygg ser ut innvendig.

– SkatteFUNN har vært viktig for oss i hele utviklingen, sier Thomas Jelle i Trådløse Trondheim.

– Slik som det er i en tidlig fase av prosjektet, så er det alltid mangel på finansiering. Da var SkatteFUNN helt avgjørende for at vi skulle komme i gang. Selv om SkatteFUNN var en delfinansiering inn i prosjektet, så var det en veldig viktig delfinansiering.