Bedriftsstøtte for Næringsutvikling – Enterprise Development for Jobs

Har din bedrift ambisjoner om å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser?

/link/e9f096cdf1754b09a32f2275d68ae993.aspx
Foto: FN

Enterprise Development for Jobs er en ordning som både skal gi sosial og økonomisk utvikling i mottakerlandene, og å redusere risikoen og øke verdiskaping for norsk næringsliv. Innovasjon Norge samarbeider med Norad, som forvalter tilskuddsordningen.

Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Innovasjon Norge vil blant annet bidra med kompetansehevende tiltak som skal øke effekten av programmet. Dette innbefatter kobling opp mot andre programmer og tjenester hos Innovasjon Norge, tilbud om rådgiving innenfor bla bærekraft og god forretningsskikk, samt vurdering av prosjekter og partnere i utlandet. Det vil også bli gitt støtte til planlegging og gjennomføring av bedriftsbesøk, samt noe reisestøtte.

Hva kan du få støtte til?

Økonomisk tilskudd fra Norad gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelse, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokale ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer, samt øke tilgang til fornybar energi i utviklingsland gjennom lokale investeringer.

Neste utlysning  har søknadsfrist 11. september 2018. Formålet med denne utlysningen er å finansiere forundersøkelser for prosjekter innenfor følgende sektorer: fornybar energi, jordbruk, fisk og marine ressurser, maritime sektor, IKT. Det kan gis støtte til forstudier, pilotprosjekter og opplæring som vil starte gjennomføringsfasen i 2018 eller 2019.

Se Norads sider for full utlysning og mer informasjon: Norad – Tilskuddsordning Bedriftsstøtte til Næringsutvikling

For nærmere informasjon kontakt:

Erik B Wiken T: +47  99210229  – programleder for næringsutvikling i utviklingsland

Rita Brokstad T: +254 791 477 978 eller M: +47 905 32 287 – direktør, Innovasjon Norge i Nairobi

Arnfinn Lundberg Bakke T: +47 411 63 678 – rådgiver, Innovasjon Norge i Hordaland