Biosmart: Effektivitet gjennom automatisering og digitalisering

Verden trenger nye og mer bærekraftige løsninger for å høste og produsere mer mat og andre produkter fra naturen. En av nøklene for å oppnå dette er en mer bruk av data, sammenkobling av ulike databanker og selvgående maskiner og instrumenter.

Dersom du og din bedrift har en løsning som kan bidra til mer integrerte dataløsninger med brukerinformasjon i sanntid, små eller store autonome systemer beregnet på primærnæringene, da vil vi i Innovasjon Norge gjerne slå av en prat med deg.

Det kan være systemer som overvåker, registrerer og/eller rapporter data i sanntid til enkeltbrukere eller hele verdikjeder.

Det kan være autonome maskiner som overvåker og utfører oppgaver som sprøyting, luking og gjødsling på jordene, overvåking av fisk i merdene eller roboter som parterer dyreskrotter for optimal utnyttelse av kjøttet.

Innovasjon Norge kan tilby bedriften din uliketjenester som kompetansenettverk og finansielle støtteordninger alt avhengig av prosjektets størrelse og utviklingstrinn langs innovasjonskjeden.

Vil du snakke med oss om ditt prosjekt?
Ta kontakt med Marit Valseth, seniorrådgiver, biobaserte næringer i Innovasjon Norge. Mobil: 909 66 998