Hvordan vil du nå markedet?

Selskapet må ha en klar strategi for hvordan introdusere løsningen i markedet – hvordan kunden skal bli kjent med og kjøpe løsningen. Selskapet må kjenne sine viktigste konkurrenter og ha en plan på hvordan være annerledes og mer attraktiv enn konkurrentene.