Hvorfor blir løsningen verdsatt av markedet?

Løsningen må appellere til og skape et engasjement hos kunder, partnere og andre interessenter.