Kommersialiseringstilskudd

Har du testet at det finnes et marked og er klar for kommersialiseringsfasen? I denne fasen er det to muligheter, enten kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån. Vi kan gi deg tilskudd om prosjektet er innovativt og har et vekstpotensial.

/link/c8a126be68f3439ebb95a42f8ba53292.aspx
Foto: Unsplash

Kommersialisering er tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene. Du får finansiering for å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Oppstartbedrifter yngre enn fem år kan søke.

Hvem kan søke kommersialiseringstilskudd?

Oppstartbedrifter yngre enn fem år kan søke.

Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vekstpotensialet anses som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.

Det finnes egne vilkår dersom bedriften bidrar til verdiskaping i distriktsområder.

Levebrødsforetak, altså selskaper uten vekstambisjoner, støttes ikke.

Hva kan vi finansiere?

Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en økonomisk bærekraftig modell.

Du har avklart markedet og vet hvem kunden er. Du har testet løsningen mot reelle kunder, og vet hvordan din løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov. Nå må du sikre de øvrige elementene i forretningsmodellen, blant annet finne kanaler for salg og markedsføring, hvilket nivå du skal ha på kunderelasjonen, og knytte til deg nødvendige samarbeidspartnere.

Tilskuddet kan dekke både eget arbeid og eksterne kostnader. For regnskapspliktige selskap kan kun eget arbeid som er regnskapsført lønn godkjennes. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt kr 600 pr time.

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Beløpet er begrenset opptil kr 700 000. Dersom du har mottatt markedsavklaring regnes dette inn i maksbeløpet. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Eksempel på aktiviteter som kan finansieres:

 • Videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • Utviklingsaktiviteter som sikrer en best mulig introduksjon av løsningen i markedet
 • Kompetanseheving, f.eks deltakelse på Innovasjon Norge globale kompetanseprogram
 • Mindre fysiske investeringer som er nødvendige for å kommersialisere løsningen

Vi legger også vekt på at:

 • Selskapet kan dokumentere en tilstrekkelig markedsaksept
 • Markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet
 • Du kan kommunisere din idé og hva som er unikt med prosjektet i en grov skisse til forretningsmodell
 • Du kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet
 • Du beskriver mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet
 • Du beskriver målene for prosjektet og hvordan de skal oppnås
 • Du har minimum 25 % egenfinansiering og kan hente ytterligere kapital ved behov

Bedrifter som har mottatt finansiering gjennom NFR sin ordning FORNY studENT kan ikke søke på våre Markedsavklarings- og Kommersialiseringstilskudd, men kan være aktuelle for våre rådgivnings- og kompetansetjenester.

Kontaktinfo:

Finn en kunderådgiver ved ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.

Kontakt Gründertelefonen.