EU-finansiering gjennom Horisont 2020

Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Hvem kan søke?

Horisont 2020 har en bred målgruppe og inkluderer virkemidler både for små, mellomstore og store bedrifter. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

Hva kan du søke om?

For bedrifter er det flere muligheter for å få støtte gjennom Horisont 2020: 

 • SMB-instrumentet
  SMB-instrumentet retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter og stort potensial for å vokse internasjonalt. En norsk SMB kan alene eller sammen med andre søke EU om å finansiere utvikling og kommersialisering av sitt prosjekt. SMB-instrumentet er tematisk helt åpent.

 • Fast Track to Innovation
  FTI retter seg mot små, mellomstore og store bedrifter, og støtter små konsortsier (3-5 partnere fra tre Horisont 2020-land) med sterk bedriftsdeltakelse, for kommersialisering av et felles prosjekt innenfor industrielle og muliggjørende teknologier og EUs samfunnsutfordringer.

 • Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020
  I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum 3 deltakere fra tre Horisont 2020-land, og svare på utlysninger innen EUs syv samfunnsutfordringer.
 • Låneordninger i Horisont 2020
  Låneordningene gjennom Horisont 2020 tilbyr risikokapital enten som direkte lån til bedrifter eller via finansielle mellomledd på lån- og egenkapitalsiden.

 • Cascading Grants
  SMBer kan søke om mindre tilskudd (typisk 60 000 EUR) fra Horisont 2020 til prosjektutvikling gjennom såkalte cascading grants. Disse tilskuddene vurderes og finansieres gjennom H2020-støttede enkeltprosjekter. Søknadsprosessen er ofte svært forenklet.
 • Innovation support
  H2020 finansierer prosjekter som kan forbedre støtteapparatet for SMB'er. Mange av disse utlysningene er rettet mot klynger, for eksempel INNOSUP for utvikling av nye industrielle verdikjeder.

Vi organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe de til å lykkes med sin Horisont 2020-søknad.

Vil du vite mer om hvilke muligheter som kan passe for deg? Ta kontakt med en av våre EU-rådgivere.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte

 

 

Fra 2018 samles de delene av Horisont 2020 som støtter høyrisikoprosjekter med stort kapitalbehov og stort potensial for inntjening, banebrytende forskning eller markedsskapende innovasjon i European Innovation Council:

+ European Innovation Council

 

Om Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon. 

Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for innovasjon, og gjøre det enklere for offentlig og privat sektor å sammen levere løsninger til de store samfunnsutfordringene verden står ovenfor.

Aktuelt om Horisont 2020